عقد تفاهم نامه با تعـاونـی انــبـوه ســازان مسکن تـــهران

عقد تفاهم نامه با تعـاونـی انــبـوه ســازان مسکن تـــهران

عقد تفاهم نامه با تعـاونـی انــبـوه ســازان مسکن  تـــهران
عقد تفاهم نامه همکاری سقـف گــرین وافل و تعـاونـی انــبـوه ســازان مسکن  تـــهران  و قالب سقف گرین وافل 
در راستای ارتقاء سطح کیفی و کاهش هزینه های ساخت پروژه های ساختمانی ، افتخاری دیگر از سقف گرین وافل در راستای اهداف خود در جهت شعار انتخاب امروز مهندسی فردا....

عبارت مورد نظر را وارد کنید...