عقد تفاهم نامه با تعـاونـی انــبـوه ســازان مسکن تـــهران

عقد تفاهم نامه با تعـاونـی انــبـوه ســازان مسکن تـــهران

عقد تفاهم نامه همکاری سقـف گــرین وافل و تعـاونـی انــبـوه ســازان مسکن  تـــهران  و قالب سقف گرین وافل 
در راستای ارتقاء سطح کیفی و کاهش هزینه های ساخت پروژه های ساختمانی ، افتخاری دیگر از سقف گرین وافل در راستای اهداف خود در جهت شعار انتخاب امروز مهندسی فردا....

عبارت مورد نظر را وارد کنید...