پروژه 416 واحدی زیتون شیراز

پروژه 416 واحدی زیتون شیراز

توضیحات

این پروژه مسکونی از نوع اسکلت بتنی و شامل 7 بلوک 11 طبقه می باشد که بر اساس سقف گرین وافل طراحی و اجرا می گردد. از دلایل استفاده گرین وافل در این پروژه سرعت و کیفیت بالاتر، کاهش هزینه، حذف کارگاه تیرچه ریزی و کاهش حمل و نقل درون کارگاهی به علت اجرای تیرچه درجا می باشد.

موقعیت: شیراز
زیربنا: 50 هزار متر مربع
کارفرما: تعاونی مسکن شهرداری شیراز
بزرگترین دهانه: 7/80 متر

 پیمانکار: آبادگران عصر آسیا

عبارت مورد نظر را وارد کنید...