پروژه 65واحدي اساتيد دانشگاه اصفهان

پروژه 65واحدي اساتيد دانشگاه اصفهان

توضیحات

اصفهان، پروژه 65واحدي اساتيد دانشگاه اصفهان / زيربنا 13000متر مربع / اجراي گرين وافل به صورت وافل يكطرفه(تيرچه درجا)

عبارت مورد نظر را وارد کنید...