طهران .مشروع تجاری .فی حی سید خندان

طهران .مشروع تجاری .فی حی سید خندان

توضیحات

طهران .مشروع تجاری .فی حی سید خندان .10 طوابق .المساحه الاجمالیه 2100 متر مربع

عبارت مورد نظر را وارد کنید...